0

กิจกรรมสมาคม

สิงหาคม 10th, 2013 /

544475_687644204595647_1440759358_n1185811_692686024078088_1093662501_nสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด ร่วมกับ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดฉายหนังสั้น “เล่าเรื่องผู้บริโภค 6+1” โดยผู้กำกับหนังสั้นกิตติมศักดิ์ พร้อมการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อหมอลำและตลกพื้นบ้าน “สิทธิผู้บริโภคไทย เกี่ยวข้องอย่างไรกับมาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” โดย ทีมงานหมอลำไพบูลย์ เสียงทองและน้องๆแดนเซอร์อาสาสมัครฯ รวมศิลปินตลกชื่อดัง เชิด ชัชวาลย์ เวลา 13.00- 15.00 น ที่ ห้อง…..ทองคูณหงส์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.หนังดีๆ ที่หาเบิ่งที่ได้ยาก…….เชิญมาเด้อมาเบิ่งนำกัน.. เพื่อประโยชน์พี่น้องบ้านเฮา . — ชมฟรี วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 ณที่ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

IMG_3527IMG_3525

แถลงข่าว สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด เผยการดำเนินกิจกรรมและเสนอเชิงประเด็นนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด   เพื่อสื่อสารสาธารณะให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและการปกป้องสิทธิเมื่อพบปัญหาด้านอาหารไม่ปลอดภัย  การโฆษณาเกินความเป็นจริง รวมทั้งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  เพื่อผลักดันนโยบายและมาตรการคุ้มครองความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร  

เช้านี้วันที่ (29 สิงหาคม 2556 )ที่โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค  จ.ร้อยเอ็ด สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนอาหารปลอดภัยในโรงเรียนทั้ง  8 โรงเรียน 8 อำเภอ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จัดแถลงผลการดำเนินงานและประเด็นนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด โดยแบ่งเป็น 

๑. ความเข้มแข็งกลไกความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารโดยผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค

๒. ความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค)และความร่วมมือกับเครือข่ายเภสัชกรชุมชน

๓. ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อท้องถิ่น

๔. การควบคุม โฆษณา อาหารเสริม ที่โฆษณาเกินความเป็นจริง

๕. อาหารและขนมปลอดภัยในโรงเรียน ทำโรงเรียนตัวอย่างที่มีการควบคุมคุณภาพอาหาร และขนมในโรงเรียน

นางอาภรณ์   อะทาโส    ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ ทางสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด  ได้มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจำนวน  10  องค์กร และมีเครือข่ายคุณครู และนักเรียนจำนวน 8 โรงเรียน 8 อำเภอใน สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2  และที่สำคัญคือ เครือข่าย อสม.ทั้ง 20 อำเภอ ที่ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน ทำงานแบบจิตอาสา โดยมีนโยบายและประเด็นในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด คือ

.ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอให้รัฐบาลเร่งออก พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (มาตารา 61) เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ถูก

เอารัดเอาเปรียบ   และเป็นองค์กรของประชาชนโดยแท้จริง

๑.ประเด็นการควบคุมการโฆษณา  อาหารเสริม  น้ำสมุนไพร ที่โฆษณาเกินความเป็นจริง  ในสื่อท้องถิ่น เช่น สื่อวิทยุชุมชน  เคเบิลทีวี

๒.ประเด็น อาหาร และ ขนมปลอดภัยในโรงเรียน

๓.ประเด็น  การจำหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเยาวชน

นางเลิศลักษณ์  นามไพร   เครือข่ายผู้บริโภคตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี กล่าวว่าสุขภาพของนักเรียนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกฝ่ายควรตระหนักเพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ  เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ วันนี้เราควรเอาใจใส่ริเริ่มจากลูกหลาน เด็กนักเรียน และประชาชนมีสุขภาพดีประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองด้วย  ดังนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้ควรช่วยกันประคับประคองให้เยาวชนในวันนี้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทุกด้านในวันหน้า รอบรั่วรอบข้างโรงเรียนความปลอดภัยในอาหารและขนม ช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกันทุกๆฝ่าย อาหารดี ขนมมีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ

นางสุมณฑา  เหล่าชัย  เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน กล่าวว่า ปัจจุบันนี้คนเราไม่มีความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน อาหารนอกจากจะมีปริมาณไม่เพียงพอคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน แล้วยังมีสารพิษป่นเปื้อนทั้งในขั้นตอนการผลิตและในขั้นตอนการจำหน่าย ภาครัฐควรทบทวนนโยบายการผลิตและการส่งออกกรณีพืชอาหารที่มีการใช้สารเคมีต้องห้าม ๔ ชนิด ( ๑.คาร์โบฟูราน ๒.เมโทมิล ๓.ไดโครโตฟอส ๔.อีพีเอ็น)ที่ต่างประเทศได้ยกเลิกไปแล้ว ในส่วนของเกษตรกรและผู้บริโภคต้องมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็น อาหารปลอดภัยและการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนทุกๆระดับ

เภสัชกรหญิงสุภาวดี  เปล่งชัย  เครือข่ายเภสัชกรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   กล่าวว่า    ในการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ  ที่มีการให้ข้อมูลในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนั้น ในส่วนของเภสัชกรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งนี้มีโครงการร่วมกับทางโรงเรียนขยาย อย.น้อย ไปทุกๆโรงเรียน จะมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกับ สมาคมผู้บริโภค  เครือข่ายสื่อสีขาว เพื่อจะสร้างมาตรการข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและสถานีวิทยุชุมชน ทั้ง 92 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด

///// มานะ  เหนือโท ภาพ-ข่าว

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

IMG_3303 IMG_3300

แถลงการณ์

 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ,กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพร้อยแก่นสารสินธุ์

วันที่ 22  สิงหาคม  2556 ณ โรงแรมสาเกตนคร  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพ

  1. ให้รัฐบาลเร่งออก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ….. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขทุกสิทธิ
  2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่ 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด)

 

  1. ขอให้หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดการรอคิวรักษาพยาบาล และขอให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาล และยังไม่สะท้อนให้เกิดการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลอย่างแท้จริง
  2. คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ จะต้องทำหน้าที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอนุกรรมการที่มาจากภาคประชาชน และต้องทำงานเชื่อมประสานกับคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด (มาตรา 41) เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน, หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมยืนยันบทบาทของภาคประชาชนในการร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล เร่งสร้างระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ที่เท่าเทียม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน

ทางกลุ่มยืนยันที่จะให้รัฐบาลและกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐ ทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ รวมเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเพิ่มงบประมาณด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และกฎหมายที่ประชาชนได้ร่วมสร้างมาตั้งแต่ต้น

ภาคประชาชนหลักประกันสุขภาพ 4 จังหวัดชี้ หากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือได้ พร้อมแจงผลงานรอบ 7 เดือน ปี 2556 รับเรื่องช่วยเหลือกว่า 129 เรื่อง

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่โรงแรมสาเกตุนคร จ.ร้อยเอ็ด กลไกประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น มหาสารคาม  และ ร้อยเอ็ด จัดการแถลงผลการดำเนินงานให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 4 จังหวัด ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 พบว่ามีผู้มาขอรับคำปรึกษาในเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาลทั้ง 4 จังหวัด รวม 129 เรื่อง โดยแบ่งเป็น

 

 1.       การขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล จำนวน 9 เรื่อง ได้รับการช่วยเหลือ 4 เรื่อง

2.       การร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล จำนวน 30 เรื่อง

3.       พฤติกรรมบริการ ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ จำนวน 10 เรื่อง

4.       การถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บ จำนวน 1 เรื่อง

5.       การขอรับคำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ และอื่นๆ         จำนวน 79 เรื่อง

 นางอาภรณ์   อะทาโส ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ประสานงานเพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จำนวน 3 เรื่อง ได้รับการช่วยเหลือทั้ง 3 เรื่อง โดยเรื่องที่ภาคภูมิใจคือ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสียชีวิตในระหว่างการรักษา เนื่องจากความผิดพลาดในการรักษา ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 360,000 บาท

นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของขอนแก่นนั้นก็มีกรณีการประสานงานเพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นฯ จำนวน 3 เรื่อง ได้รับการช่วยเหลือ 1 เรื่อง ไม่ได้รับการช่วยเหลือ  1 เรื่อง และอยู่ในช่วงของการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้กรรมการพิจารณา 1 เรื่อง โดยเรื่องที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีไปถอนฟันและใส่ฟันปลอมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่ผลจากการรักษาทำให้ เกิดปากอาการเบี้ยว ขากรรไกรค้าง และติดเชื้อจนเสียชีวิต ทั้งที่ก่อนการรักษาผู้ป่วยซึ่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ญาติของผู้ป่วยจึงมาขอรับคำปรึกษาทางศูนย์จึงประสานงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือให้ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จ.ขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 360,000 บาท  เช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ใช้ “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค” หากเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด ทำให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีกลไกในการบรรเทาปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยและ โดยการช่วยเหลือเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  โดยการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ และหากเข้าเกณฑ์ จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเท่าใด

โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1. กรณีเสียชีวิตหรือพิการถาวรช่วยเหลือตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 2. กรณีบาดเจ็บร้ายแรงหรือพิการช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท 3. กรณีติดเชื้อรุนแรงและกรณีความเสียหายอื่นๆ  ช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ คือ ผู้ป่วย ทายาท ผู้อุปการะ หรือ โรงพยาบาล จะยื่นให้ก็ได้ แต่ต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย อย่างไรก็ตามความเสียหายจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดการรักษาพยาบาล หรือเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลเท่านั้น และสามารถยื่นเรื่องได้ที่โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) หรือที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางอาภรณ์  อะทาโส 086-32283656  ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  จ.ร้อยเอ็ด

นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ 085-1002777 ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  จ.ขอนแก่น

นางประคำ  ศรีสมชัย 087-2307461 ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  จ.กาฬสินธุ์

นายสังคม จริงไธสง086-2188050 ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  จ.มหาสารคาม                                                                     /////  มานะ  เหนือโท -รายงาน

IMG_3216 IMG_3234

(๑๙ สิงหาคม ๕๖)สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด โดยการนำทีม นายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด /คุณเลิศลักษณ์ นามไพร /คุณโสภณ แสนหล้า /คุณประวิทย์ หันวิสัย / คุณเพ็ญจันทร์ พันธุ์ชาติ /คุณอาภรณ์ อะทะโส /คุณมานะ  เหนือโท / สสจ.ร้อยเอ็ด คุณพัชรา ผิวขาว / นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกร และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ คุณสวัสดิ์ วังภูงา  ลงพื้นที่ประเมินตรวจสอบโรงเรียน สพป.เขต.๒ ในโครงการ “อาหาร ขนมปลอดภัยในโรงเรียน” ที่โรงเรียนบ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดIMG_3231 IMG_3225IMG_3162 IMG_3188

(๑๕ สิงหาคม ๕๖)สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด วันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามประเมินโรงเรียนในโครงการ อาหาร ขนมปลอดภัยในโรงเรียน นำโดย คุณพัชรา ผิวขาว หัวหน้าศูนย์สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  / นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกร  /คุณเลิศลักษณ์ นามไพร /คุณประวิทย์ หันวิสัย / คุณเพ็ญจันทร์ พันธุ์ชาติ และคุณมานะ  เหนือโท ตอนเช้าคณะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเหล่าฮก อำเภอเมืองสรวง “การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน” คำขวัญของโรงเรียน ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นมะขาม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนมีศักภาพในการเรียนรู้สู่สากลยึดหลักเศรษฐกิจพิเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีควาามสุข โดยการนำของ นายสง่า  ไตรมณี ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหล่าฮก ในปัจจุบันโรงเรียนมีการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมนักเรียน ๑๓๑ คน บุคคลกรในโรงเรียนรวม ๗ คน

 

คุณเพ็ญจันทร์ พันธุ์ชาติ กล่าวว่า ในโครงการ อาหาร ขนมปลอดภัยในโรงเรียนเป็นโครงการต้นแบบใน ๘ อำเภอ อำเภอละโรงเรียน มี อำเภอปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ หนองฮี โพนทราย อาจสามารถ และ เมืองสรวง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในเรื่อง การกิน อาหาร ขนม น้ำดื่ม และมีส่วนร่วมกิจกรรม โครงงาน โครงการ นวัตกรรม ภายในโรงเรียนแบบบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด นอกจากดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ยังรับปรึกษารับเรื่องราวร้องเรียนประชาชนทั่วไป ตามมาตรา ๕๐ (๕)และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม โทรศัพฑ์ การรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ บัตรทอง

คุณแม่เลิศลักษณ์ นามไพร เปิดเผยเล่าว่า การติดตามประเมินตรวจสอบในครั้งทางคณะมีวัถประสงค์เป้าหมายการทำงานแบบมีส่วนร่วมองค์กรส่วนต่างๆ ด้วยประสบการณ์ตนเองทำงานจิตอาสา ๖ ปี ที่โรงพยาบาลธวัชบุรี เมื่อก่อนรับราชการครู พอเกษียณอายุราชการ ห่วงใยสุขภาพคนอื่น และเด็กๆนักเรียนในโรงเรียน เด็กในวันนี้ คือ กำลังสำคัญอนาคตของชาติต่อไป ในสถานศึกษาโรงเรียนเราควรเปลี่ยนมุมมองใหม่ โรงเรียนคือบ้านตนเอง รอบรั่ว รอบบ้านน่ามอง สะอาดปลอดภัย มีการปลูกพืชผักสวนครัวกินใว้กินเอง

นายมานะ  เหนือโท กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเหล่าฮก สิ่งแวดล้อมบรรยายอากาศภายในโรงเรียนร่มรื่น เป็นธรรมชาติจริงๆทั้งๆที่โรงเรียนมีรั่วติดกับถนนปัทมานนท์ ตั้งอยู่ท่ามกลางในตัวอำเภอเมืองสรวงเด่นสง่า มีต้นมะขาม ประจำโรงเรียน เป็นจุดแข็งของโรงเรียนและเป็นโอกาสดี คณะครูอาจารย์นักเรียน ควรจะนำต้นมะขามมาเป็นจุดขาย คือ การแปรรูปของมะขาม มะขามดอง มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว มะขามกวน ฯลฯ  กิจกรรมริเริ่มจากการเพาะปลูกต้นมะขาม เชื่อโยงไปสู่นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านเหล่าฮก สามารถนำมาฝึกสอนกิจกรรมกับเด็กนักเรียน โดยใช้ต้นมะขามเล่าเรื่องราวคุณประโยชน์ควบคู่การเรียนการสอน การถนอมอาหาร นำไปสู่มาตราฐานการตรวจสอบของโครงการ อย.น้อย ภายในโรงเรียน

ทางด้านโรงเรียนบ้านหนองย่างงัว ดำเนินโครงการกิจกรรมภายในโรงเรียนมาถูกทางแล้ว โดยยึดหลักปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการเลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงหมู มีบ่อเลี้ยงปลา มีสวนเพะาปลูกต้นไผ่ มีสวนเตรียมปลูกพืชผักสวนครัว และขอเพิ่มเติบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

IMG_3157 IMG_3174 IMG_3171 IMG_3191 IMG_3178 IMG_3146

ทางด้าน นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกร สสจ. ร้อยเอ็ด  กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน สอบถามคณะครูอาจารย์พบว่าทางโรงเรียนไม่เคยนำน้ำดื่มไปตรวจสอบวัดผลค่าของน้ำ กับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอุบลราชธานี จึงแนะนำให้ทางโรงเรียนช่วยนำน้ำดื่มไปตรวจทุกๆ ๖ เดือน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ส่วนอาหารจำชับให้ใช้ภาชะหม้อหุ้มต้มสแตสเลส เตือนการทอดอาหารน้ำมันซ้ำหลายๆครั้ง จะมีคุณค่าทางโภชนาการลดลง และมีคุณภาพเสื่อมลง ทั้งสี กลิ่น รสชาติ และมีความหนืดมากขึ้น ที่สำคัญจะก่อให้เกิดสารประกอบโพลาร์สะสมในน้ำมันทอดอาหาร  ก่อโรคมะเร็งในปลอด และที่สำคัญจะพบเจอขนมปังในโรงอาหาร เตือนควรตรวจดูฉลากเครื่องหมาย อย. ส่วนผสมของขนม ในโรงเรียนต่างๆน่าจะมีโครงการ อย.น้อย ใว้ประจำโรงเรียนจะได้ช่วยเฝ้าระวังควบคุมเผยแพร่ความรู้สู่เด็กๆนักเรียน

คุณพัชรา ผิวขาว หัวหน้าศูนย์สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันท้องถิ่น อบต.เทศบาลได้รับการจัดสรรค์งบประมาณประจำปี ในด้านหลักประกันสุขภาพคิดเป็นรายหัวต่อคน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สป.สช.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลทุกๆตำบล แนะนำให้ทางผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์โรงเรียนให้จัดทำโครงการนำเสนอแผนเพื่อของบประมาณมาใช้

///// มานะ  เหนือโท ภาพ-ข่าว

IMG_3140 IMG_3127

(๑๔ สิงหาคม ๕๖)คณะกรรมการประเมินอาหารขนมปลอดภัยในโรงเรียน สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ดเดินทางเข้าเยี่ยมชมประเมินตรวจสอบโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี และโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา ตำบลวารีสวัสดิ์  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ภารกิจตรวจสอบ ประเมิน ตรวจสอบวิเคราะห์  น้ำดื่มในโรงเรียน ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค ตามหลักกรมอนามัย มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน อ่างล้างมือบริเวณโรงอาหาร โครงงาน นวัตกรรม ด้านโภชนาการ ด้านกายภาพ ด้านความปลอดภัยอาหาร ภาพรวมทั้งหมดในสถานศึกษา    นายพิทักษ์  บัวแสงใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา พร้อมคณะครู-อาจารย์ร่วมต้อนรับพร้อมรายงานโครงงานกิจกรรมในโรงเรียน โรงเรียนเตรียมสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมภายในโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา  ดำเนิน กิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน ,มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ,เขียนเรียงความ ,วาดภาพประกวด ส่งเสริมกิจการสหกรณ์โรงเรียนเด็กๆนักเรียนเรียนรู้วิธีการสร้างกลุ่ม ตรวจสอบฉลากซื้อ และห้ามมิให้ พ่อค้า-แม่ค้านำขนมอาหารเข้ามาขายภายในโรงเรียน   นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แนะนำว่าทาง หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. จะมีศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำทุกๆตำบล และทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณหนุนในแก่ทางโรงเรียน ควรมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารทุกๆ ๖ เดือน รวมไปถึงภาชนะครัวในโรงเรียนหม้อปรุงอาหารให้เป็นสแตนเลส

นายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมผุ้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติบว่า ทางสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด ทำหน้าที่หนึ่งในองค์กรอิสระเฝ้าคอยดูแลห่วงใยคนร้อยเอ็ด ทำหน้าที่คุ้มครองด้านสิทธิ คุ้มครองผู้บริโภค ใครมีปัญหาอะไรก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา และยังรับเรื่องร้องเรียนต่างๆอยู่เคียงข้างชาวร้อยเอ็ด  นางอาภรณ์  อาทะโส ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทางสมาคมฯจะมีแผนงานเชื่อโยงเครือข่าย อย.น้อย ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน พร้อมขยายข้อมูล องค์ความรู้สู่เด็กๆนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป   ///// มานะ  เหนือโท  ภาพ-ข่าว

IMG_3110 IMG_3111 IMG_3113 IMG_3137

 

นายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมผุ้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติบว่า ทางสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด ทำหน้าที่หนึ่งในองค์กรอิสระเฝ้าคอยดูแลห่วงใยคนร้อยเอ็ด ทำหน้าที่คุ้มครองด้านสิทธิ คุ้มครองผู้บริโภค ใครมีปัญหาอะไรก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา และยังรับเรื่องร้องเรียนต่างๆอยู่เคียงข้างชาวร้อยเอ็ด  นางอาภรณ์  อาทะโส ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทางสมาคมฯจะมีแผนงานเชื่อโยงเครือข่าย อย.น้อย ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน พร้อมขยายข้อมูล องค์ความรู้สู่เด็กๆนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป   ///// มานะ  เหนือโท  ภาพ-ข่าว

IMG_3067IMG_3098

(๑๓ สิงหาคม ๕๖) คณะกรรมการประเมินอาหารขนมปลอดภัยในโรงเรียน ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด จัดประกวดโรงเรียนตัวอย่าง” ความปลอมภัย ด้านขนมและอาหารในโรงเรียน” ประจำปี ๕๖ ในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒(สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามประเมินตรวจสอบ ติดตามโครงการประเมินภายในโรงเรียน ตอนเช้าที่โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ ตอนบ่ายที่โรงเรียนสามขาวิทยาคม อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สสจ.ร้อยเอ็ด คุณพัชรา ผิวขาว / นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกร ,สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ คุณสวัสดิ์ วังภูงา ,สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด นายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมฯ /คุณเลิศลักษณ์ นามไพร /คุณโสภณ แสนหล้า /คุณประวิทย์ หันวิสัย / คุณเพ็ญจันทร์ พันธุ์ชาติ /คุณอาภรณ์ อะทะโส และคุณมานะ  เหนือโท

นายประยูร  บุญพิมล นายกสมาคมผู้บริโภค กล่าวว่า สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด จัดโครงการความปลอดภัย ด้านขนมและอาหารในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (สสจ.ร้อยเอ็ด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ (สพป.เขต๒) สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และห่วงใยเด็กเยาวชนในโรงเรียน หากมีความเป็นอยู่ที่ดีริเริ่มตั้งแต่เด็กในสถานศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่จะโตเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติต่อไป สภาพของพื้นที่ชนบทกับในเมืองแตกต่างสังคมความเป็นอยู่ เด็กเยาวชนเจริญเติบโตมาอย่างมีคุณภาพหากมีพร้อมทุกๆอย่างรองรับให้เด็กๆ สถานการศึกษาดี บ้านเมืองดี สังคมดี ครอบครัวดี ส่งผลให้สุขภาพก็ดี สภาพความเหลื่อมล้ำทางสังคม คนในเมืองแค่ตื่นเช้ามาถามกันว่า”วันนี้จะกันอะไร” แต่คนชนบทบ้านเรากลับถามว่า“พรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกิน”   นั้นคือความแตกของต่างสภาพสังคนคนในเมืองคนชนบท การที่มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนก็ดี โครงการนมในโรงเรียน วันนี้เราควรเลือกการกินอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะครบ ๕ หมู่

นายสุระพันธ์  มูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย กล่าวว่า ภายในโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย มีโครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน แต่ภายในโรงเรียน   ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นในตำบล อบต.หัวช้าง สนับสนุนกิจกรรม ช่วงนี้งดให้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาขายขนมในโรงเรียนเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ในโรงเรียนมีเด้กนักเรียน จำนวน ๙๖ คน คณะครู-อาจารย์ ๑๐ คน เปิดการเรียนการสอบตั้งแต่ ระดับ ปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ อาหารกลางวันในโรงเรียนก็จะมีชาวบ้านเข้ามาช่วยแบบจิตอาสา

ทางด้าน นายสายสมุทร  สหุนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาวิทยาคม กล่าว่า โรงเรียนสามขาวิทยาคมเป็นโรงเรียนมีเขตบริการชุมชนที่อยู่อาศัยติดกับลำน้ำมูล รอบตะเข็บของจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์ มีสภาพพื้นที่ราบลุ่ม ในช่วงปีไหนฝนตกมากน้ำก็ท่วมถึงบริเวณโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม และชั้นมัธยม ถึงปีที่ ๓ ภายในโรงเรียนมีโครงการการปลูกผักสวนครัว ,เพาะเห็ด ,เลี้ยงจิ้งหรีด โครงการอาหารกลางวันจะจัดเป็นวันต่อวันให้ถูกตามหลักโภชนาการ ครบ ๕ หมู่ ส่งเสริมโครงการ อย.น้อย ให้เด็กนักเรียนมีส่วนเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชน

               IMG_3056IMG_3088

นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ในสถานะการณ์สภาวะปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานศึกษา โรงอาหาร ภายชนะที่ใส่อาหาร ภายชนะหุ้งต้ม จาน ถ้วยชาม สารพิษปนเปื้อนที่มาด้วย ขนมที่นำเข้ามาจำหน่ายขายภายในโรงเรียนไม่ได้อย. คุณภาพของน้ำดื่มในโรงเรียน ตลอดจนห้องน้ำจะต้องสะอาด มาอ่างล่างมือมีน้ำยาล่างมือ ควรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามามีช่วยตรวจสอบสอดส่องดูแลประจำ

///// มานะ  เหนือโท ภาพ-ข่าว

IMG_2739 IMG_2886

IMG_2791 IMG_2893 IMG_2828 IMG_2844 IMG_2903 IMG_2845 IMG_2888 IMG_2754

สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด จัดประกวดโรงเรียนตัวอย่าง” ความปลอมภัยด้านขนมและอาหารในโรงเรียน” ประจำปี ๕๖ ในพื้นที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กำหนดลงพื้นที่ตรวจตามโครงการดังนี้
@@@ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย อำเภอสุวรรณภูมิ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. โรงเรียนสามขาพิทยาคม อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
@@@ในวันที่ ๑๔ สิงหามคม ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง อำเภอหนองฮี เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
@@@ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบ้านเหล่าฮก อำเภอเมืองสรวง เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว อำเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
@@@ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบ้านน้ำคำ อำเภอปทุมรัตต์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. โรงเรียนบ้านนกเหาะ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดน้อยเอ็ด

ซึ่งมีคณะลงพื้นที่เดินทางร่วมประเมินและตรวจสอบ ได้แก่ สสจ.ร้อยเอ็ด คุณพัชรา ผิวขาว /คุณมานิต ทวีหันต์ เภสัชกร ,สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ คุณสวัสดิ์ วังภูงา ,สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด นายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมฯ /คุณเลิศลักษณ์ นามไพร /คุณโสภณ แสนหล้า /คุณประวิทย์ หันวิสัย / คุณเพ็ญจันทร์ พันธุ์ชาติ /คุณอาภรณ์ อะทะโส พร้อมด้วย ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา คุณมานะ  เหนือโท

///// มานะ  เหนือโท รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>